PLAYERS

幼年・低学年

#10 RYUSEI
#11 KOTO
#14 TAEJUN
#33 MEIRI
#37 MITSUKI
#72 YUTAKA

# 6  YUTARO

# 1  SENRI
#13 SOHTARO
#24 AOI
#25 MORITZ
#28 EIJI
#65 YUKIKANE
#85 SOTARO
#88 AMAHARU

# 2  EVERETT
# 4  SOHSUKE
#12 HARUKA
#17 SAKURAKO

#66 AKIKANE
#99 JAYDEN

小学生ー高学年

#4 SHURI
#7 YUMA
#8 YEJOON
#9 KOHARU
#22 RINA
#41 YOICHI
#44 TAMAKO
#99 YUSUKE

中学生

#1  HIDEMOTO
#6  SOLA
#16 HIROTO
#19 YUMA
#31 HOZUMI
#39 YUSEI
#80 SOTA
#5  RYOSEI
#8  SORA
#12 SCHUNNOSUKE
#23 SHOTARO
#87 JIYON
#93 MIO
#32 HINATA
#75 NORIZANE
#82 HAZUKI

高校生

#18 AYAKA
#31 YU
#46 TAKAYA
#71 SHUTO
#7  TAIGA
#9  AYUMU
#4  CONRAD
#10 REN
#21 TAEYANG
#28 KOTA